Training Ouders ervaren en deskundig

Onder het motto Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders organiseerden we in 2017 de pilottraining Ouders ervaren en deskundig voor ouders die graag hun ervaring inzetten om zo het perspectief van ouders te vertegenwoordigen in contact met andere ouders en/of professionals. Bijvoorbeeld als gastspreker in het Autismecafé, als ervaringsdeskundige ouder in de WMO raad, bij de familieraad van een instelling of als oudervertegenwoordiging op de school.

Ouders: ervaren en deskundig is opgedeeld in drie blokken – ken je eigen verhaal / in contact met professionals / met je verhaal naar buiten – en besloeg tien vrijdagen, verdeeld over een periode van een half jaar. In de lesmodules werd theoretische kennis steeds verbonden met de praktijk en was er de kans om antwoord te vinden op vragen als:

Hoe vertel ik mijn verhaal als ouder van een zorgintensief kind? Hoe kan mijn verhaal iets betekenen voor anderen? Hoe zet ik dat verhaal zodanig in dat men meer begrip krijgt voor het perspectief van ouders? Wanneer is een organisatie oudersensitief? Hoe kan ik bijdragen aan het oudervriendelijk(er) maken van een organisatie? Hoe verstevig ik mijn positie als ouder? Wat is daarvoor nodig? Wat moet ik daarvoor weten? En kunnen? Hoe ga ik om met opdrachtgevers? En met de pers?

De training werd verzorgd door ervaren docenten met kennis van en ervaring in het werken met ouders en/of professionals. Vaak waren de docenten zelf ook ervaringsdeskundige ouder. Meer informatie over de docenten en hun specialisatie vind je hier.

Een verslag van het mini-symposium waar alle deelnemers hun eindpresentaties hielden vind je hier. En bekijk ook deze video-impressie van de training en het mini-symposium.

Wil je weten of deze training ook bij jouw organisatie gegeven kan worden? Neem gerust contact op voor overleg. Dat kan per mail naar info@stichtingovaal.nl en als je liever wil bellen dan maken we een belafspraak.