Steun

Zonder extra steun van fondsen, particulieren en bedrijven kan het werk van Ovaal niet gerealiseerd worden.

ANBI-status
ANBIStichting Ovaal is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief.

Sponsor of donateur
U kunt ons steunen door Sponsor of Donateur te worden. U kunt ook besluiten om ons als goed doel op te nemen in uw testament. Stichting Ovaal is een zelfstandig opererende organisatie die op veel locaties met inzet van vrijwilligers Autismecafes organiseert. De vrijwilligers kunnen hun activiteiten niet doen zonder uw steun. Giften aan stichting Ovaal zijn vaak aftrekbaar van het belastbaar inkomen, vanwege de ANBI-status van stichting Ovaal. Ons rekeningnummer is NL53 TRIO 0390 5277 77 op naam van Stichting Ovaal te Zeist.

De uitvoering van de projecten vindt plaats met steun van plaatselijke en provinciale overheden. Daarnaast krijgt stichting Ovaal regelmatig een bijdrage van fondsen.

Stichting Ovaal werd en wordt gesteund door:

Stichting Pro Juventute Nederland
VSB Fonds
Fonds Nuts Ohra
Oranjefonds (Groeiprogramma)

Gemeente Dordrecht
Gemeente Lansingerland
Gemeente Leiden
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente ’s Hertogenbosch
Gemeente Stede Broec
Gemeente Kampen
Gemeente Velsen
Gemeente Westland

NSGK
Fonds 1818
Revalidatiefonds
Fonds Psychische gezondheid
Gravin van Bylandt Stichting (geen website beschikbaar)
Dokter Wittenberg Stichting
Kattendijke Drucker Stichting

SKAN Fonds
Shell Vrijwilligersfonds
Rabobank Zwolle
Provincie Overijssel
Lionsclub Raalte