Stichting

Stichting Ovaal werkt volgens een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het beleid wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag. De directeur-bestuurder van de stichting is Janneke van Bockel.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak om toe te zien of en hoe de directeur-bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting realiseert. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
vacature – voorzitter
mevr. C. Koehorst – secretaris – vertegenwoordiging ouderteams
mevr. P. Isidora-Mulder – penningmeester – Controller bij Centrum voor Consultatie en Expertise
mevr. A. Padmos – lid – Directeur Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) regio West (Utrecht, Zuid- en Noord-Holland)
mevr. L. van Biezen – lid – Fundraiser Prins Claus Fonds

Stichting Ovaal
Sartreweg 166
3573 PP Utrecht

KVK 28076860
Bank NL53 TRIO 0390 5277 77
RSIN 8066.70.216