Ovaal

Oktober 2011 - Stichting Ovaal bij de beurs van NVA

Doel
Ovaal versterkt de positie van ouders van een kind met autisme en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt: eigen kracht en mogelijkheden van mensen stimuleren. Als mensen doen wat ze belangrijk vinden, zijn ze erg gedreven. Het is deze kracht die nodig is om onze samenleving meer autismevriendelijk te maken.

Ovaal stimuleert ouders, familieleden, mensen met autisme en andere belangstellenden om nieuwe maatschappelijke initiatieven te nemen. Vanuit de eigen ervaringen weten mensen vaak heel goed wat nodig is en hebben ze goede idee├źn over hoe zaken aangepakt zouden moeten worden. We willen ook dat overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven meer belangstelling krijgen voor de ervaringsdeskundigheid en kennis van ervaringsdeskundigen.

Ovaal ondersteunt initiatiefnemers met advies en contacten. Mensen die een goed idee hebben en daarin willen investeren kunnen bij ons terecht. Wij gaan op zoek naar mensen die mee willen helpen om het idee in de praktijk uit te voeren.

Organisatie
Ovaal is een kleine slagvaardige organisatie die werkt met veel inzet van vrijwilligers en een aantal betaalde zelfstandigen. We hebben weinig overhead doordat iedereen vanuit huis werkt en we dus geen kantoorruimte hoeven te huren. Ovaal beschikt over een breed netwerk. Naast ouders en familieleden bestaat dit netwerk ook uit een brede kring van deskundigen. Het netwerk wordt waar mogelijk ingezet ten dienste van de doelstellingen.