Ovaal stopt per 1 april 2018

In november 2017 werd duidelijk, dat onverwacht de financiering van Ovaal op de tocht kwam te staan. Er is achter de schermen hard gewerkt en gelobbyd om een oplossing te vinden, maar we moeten onder ogen zien dat het niet gaat lukken. We hebben daarom – met pijn in het hart – besloten om te stoppen met Stichting Ovaal. Dat worstelen om de financiering rond te krijgen is namelijk niet nieuw. Door telkens weer creatieve oplossingen te vinden, lossen we het probleem niet structureel op. Organisaties zoals de onze zijn gebaat bij een basisfinanciering, zoals patiëntenverenigingen krijgen van VWS. Dat geld is bedoeld voor de structurele niet direct toe te schrijven kosten. Daarnaast regel je de uitvoeringskosten voor je projecten via fondswerving of de gemeente. Maar wij vertegenwoordigen geen patiënten of cliënten, maar hun ouders. En daar zijn geen potjes voor. Het Oranje Fonds en het fonds Pro Juventute onderkenden dat en honoreerden ons werk met genereuze bijdragen. Maar altijd tijdelijk. Want fondsen denken in projecten, en houden van ‘nieuw’ dus voor structurele kosten kun je daar niet terecht.

Afgelopen jaar werden we gesteund vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme waarbij we met een deel van hun budget beleid voor ouders konden uitvoeren. Helaas is die constructie niet langer mogelijk.

Autismecafés gaan door
We gaan daarom over tot Plan B om de Autismecafés op eigen benen te zetten en stoppen per 1 april met de landelijke stichting. We zijn verheugd te kunnen melden dat de ouderteams van Apeldoorn, Assen, Den Bosch, Dordrecht, IJsselstein, Leiden, Nieuwkoop, StedeBroec, Waalwijk en Zwolle de knoop hebben doorgehakt om zelfstandig door te gaan. Raalte onderzoekt een doorstart samen met MEE. De bijeenkomsten in de Autismecafés voor en door ouders zullen dus zoals vertrouwd doorgaan. Zie de agenda op www.autismecafe.nl voor de geplande data.

We hopen dat jullie begrijpen dat we niet over één nacht ijs gegaan zijn. Het Autismecafé voor en door ouders heeft vijftien na de start in Leiden nog altijd bestaansrecht. De manier waarop die kracht van ouders landelijk gebundeld wordt, zal alleen een andere vorm moeten zoeken.