Ovaal stopt per 1 april 2018

In november 2017 werd duidelijk, dat onverwacht de financiering van Ovaal op de tocht kwam te staan. Er is achter de schermen hard gewerkt en gelobbyd om een oplossing te vinden, maar we moeten onder ogen zien dat het niet…

Training Ouders ervaren en deskundig

Onder het motto Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders organiseerden we in 2017 de pilottraining Ouders ervaren en deskundig voor ouders die graag hun ervaring inzetten om zo het perspectief van ouders te vertegenwoordigen in contact met andere ouders en/of professionals….

Ouders praten mee

In 2015 vond de transitie in zorg en welzijn plaats. Veel ouders van kinderen met autisme maakten zich grote zorgen. Wat zou er overblijven van de – vaak zorgvuldig opgebouwde – hulptroepen in en om hun gezin? Om ouders en…

Maxima bij het Autismecafé

Van ouders, voor ouders Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme, in steeds meer steden in Nederland. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige…

Foto Maarten Bakker

Download het boek Het Autismecafé: de kracht van ouders als pdf of koop het voor € 15 via Uitgeverij Big Business Symposium Autismecafé en de kracht van ouders De viering van het 10-jarig bestaan van het Autismecafé op 3 december 2013 kreeg een…

Ovaal

Doel Stichting Ovaal versterkt de positie van ouders van een kind met autisme en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt: eigen kracht en mogelijkheden van mensen stimuleren. Als mensen doen wat ze belangrijk vinden, zijn ze erg gedreven. Het is deze kracht…